บริษัท SKB CREATIVE CO.,LTD.

99/268 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000

TEL: 034-871801-3 , FAX: 034-871800

Web Application For Employment

ส่วนที่ 1 รายละเอียดส่วนตัวผู้สมัคร

ENGINEER STAFF
     
ที่พักอาศัย
   
   
   
   

ส่วนที่ 2 รายละเอียดทางครอบครัว

สถานภาพทางครอบครัว
                                           
     
     
  ชื่อ-นามสกุล พี่-น้อง   อายุ   อาชีพ / ตำแหน่ง   ที่อยู่ / ที่ทำงาน   เบอร์โทรติดต่อ

ส่วนที่ 3 ประวัติการศึกษาผู้สมัคร

  ระดับการศึกษา   สถาบันการศึกษา   คุณวุฒิ   สาขา   เริ่ม พ.ศ.   ถึง พ.ศ.   เกรดเฉลี่ย
  ประถมศึกษา
  มัธยมตอนต้น
  มัธยมตอนปลาย
  อาชีว (ปวช./ปวส.)
  อนุปริญญา
  มหาวิทยาลัย
  อื่นๆ

ส่วนที่ 4 ประวัติการทำงาน

  ชื่อบริษัท   ลักษณะกิจการ   เริ่ม พ.ศ.   ถึง พ.ศ.   ตำแหน่งหน้าที่   เงินเดือน   เหตุผลที่ออก
สวัสดิการที่เคยได้รับ
  สวัสดิการ   บริษัท
ประวัติการฝึกอบรม
  หัวข้อการอบรม   สถาบันฝึกอบรม   เมื่อปี พ.ศ.   วุฒิบัตรที่ได้รับ

ส่วนที่ 5 ความสามารถพิเศษ

ด้านภาษา
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
การใช้คอมพิวเตอร์

ส่วนที่ 6 รายละเอียดเพิ่มเติม

1. บริษัทฯ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลท่านจากนายจ้างเดิมได้หรือไม่
2. ท่านเคยป่วยหนัก เป็นโรคติดต่อร้ายแรงมาก่อนหรือไม่
3. ท่านเคยมีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือถูกศาลสั่งล้มละลายหรือไม่
4. ท่านเคยต้องโทษ ทางอาญาหรือไม่
5. ท่านเคยเป็นกรรมการ/สมาชิกสหภาพแรงงานหรือไม่
6. ปัจจุบันท่านกำลังศึกษาอยู่หรือไม่
7. ท่านเคยเป็นพนักงานของบริษัทฯมาก่อนเหรือไม่
8. ท่านมีผู้ที่รู้จักท่านทำงานที่บริษัทนี้หรือไม่
9. ท่านสามารถขับขี่รถยนตร์ ได้หรือไม่
10. ท่านสามารถขับขี่รถจักรยานยนตร์ ได้หรือไม่
11. ท่านมีรถยนตร์ส่วนตัวหรือไม่ ได้หรือไม่
12. ท่านมีรถจักรยานยนตร์ส่วนตัวหรือไม่ ได้หรือไม่
13. ท่านสูบบุหรี่หรือไม่
14. ท่านผ่านการคัดเลือกทหารแล้วหรือไม่
15. ท่านทราบข่าวสารการสมัครครั้งนี้จากช่องทางไหน
1ุ6. กรณีเร่งด่วน ฉุกเฉิน บุคคลที่สามารถติดต่อได้
บุคคลอ้างอิงภายนอก อย่างน้อย 2 คน ที่ไม่ใช้ญาติพี่น้อง หรือทำงานที่บริษัทฯนี้
  ชื่อนามสกุล   สถานที่ทำงาน   ตำแหน่งงาน   ความสัมพันธ์   เบอร์ติดต่อ

ส่วนที่ 7 อัพโหลดภาพถ่ายและเอกสารแนบการสมัคร


กลับด้านบน