SKB CREATIVE

" เราคือ ผู้ผลิตชิ้นส่วนงานพลาสติก ที่มากด้วยคุณภาพ "

SKB CREATIVE  ผลิตชิ้นงานด้วยประสบการณ์ มากกว่า 20ปี ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า
ชั้นนำทั่วโลก  ต่างไว้วางใจให้เราผลิตชิ้นส่วนให้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นชิ้นส่วนป้ายชื่อยี่ห้อ 
ชิ้นส่วนเครื่องเสียง ชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนรถยนตร์ ชิ้นส่วนรถมอเตอร์ไซค์              
ชิ้นส่วนกล้องดิจิตอล ชิ้นงานพลาสติกต่างๆ เรามุ่งมั่น ผลิตงานอย่างมืออาชีพ ดั่งคำนิยาม "ผลิตภัณฑ์ดีมีคุณภาพ ส่งมอบตรงเวลา สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า ปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง" เพื่อให้แน่ใจว่า งานที่อยู่ในมือท่าน คือ งานคุณภาพจากเรา

ผลิตภัณฑ์ของเรา เป็นชิ้นงานพลาสติก ที่ผลิตตามแบบที่ลูกค้าต้องการ ทั้งงานฉีด งานพ่น  
งานเคลือบ งานสกรีน งานตัด งานดัด ตามที่ลูกค้าต้องการได้อย่าง 100% พร้อมทั้ง เรายังมั่นใจในคุณภาพและกระบวนการผลิตของเราที่ใช้ เครื่องจักรและเทคโนโลยี ที่ทันสมัยจากประเทศญี่ปุ่น
ทำให้มั่นใจในเรื่อง คุณภาพและการส่งมอบที่ดีที่สุด

จิตสำนึกพื้นฐาน

เป็นบริษัทที่สะท้อนให้เห็นคุณค่าการใช้ชีวิตและคุณประโยชน์ที่ดีงามต่อสังคม
เป็นบริษัทที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าและสร้างความพึงพอใจในการทำงานของพนักงาน 

เสริมสร้างคุณภาพของสินค้าภายในแผนกของตน โดยจะไม่ส่งงานเสีย (NG) ให้ลูกค้า ซึ่งแสดงถึง

 1.   ผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพ

 2.   ส่งมอบตรงเวลา

 3.   สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า

 4.   ปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 1.   พัฒนาคุณภาพสินค้าอย่างต่อเนื่อง

 2.   ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต

 3.   พัฒนาความสามารถทางด้านเทคนิคการผลิต

 4.   เพิ่มทักษะให้แก่พนักงาน

 5.   ยึดหลักความปลอดภัยและปฏิบัติ 5 ส.อย่างเคร่งครัด
 1.   พัฒนาโรงงานให้มีมาตรฐาน

 2.   สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า

 3.   มีจิตสำนึกในการทำงาน

 4.   เพิ่มทักษะให้แก่พนักงาน
 1.   ปฏิบัติตามข้อกำหนดของระบบ ISO 14001 และใส่ใจการปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมกระบวนการ 
    และผลิตภัณฑ์ อย่างต่อเนื่อง

 2.   ปฏิบัติตามกฏหมาย และข้อบังคับอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม

 3.   ทบทวน และจัดทำเป้าหมายให้มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติรวมถึงพลังงานต่าง ๆ (ไฟฟ้า , น้ำ , พลาสติก ที่เลิกใช้แล้ว)

 4.   จัดทำเป้าหมาย และควบคุม มลพิษทางน้ำ ทางอากาศ และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

 5.   สร้างจิตสำนึก และเผยแพร่นโยบายสิ่งแวดล้อมให้ทุกคนในองค์กร และสังคมรับทราบโดยทั่วกัน
 1.   ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐานแรงงานไทยรวมทั้งใส่ใจ และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

 2.   ปฏิบัติตามกฏหมาย และข้อบังคับอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม

นโยบายคุณภาพ

เสริมสร้างคุณภาพของสินค้าภายในแผนกของตน โดยจะไม่ส่งงานเสีย (NG) ให้ลูกค้า ซึ่งแสดงถึง
1. ผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพ
2. ส่งมอบตรงเวลา
3. สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า
4. ปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

นโยบายประธานบริษัท

1. พัฒนาคุณภาพสินค้าอย่างต่อเนื่อง
2. ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต
3. พัฒนาความสามารถทางด้านเทคนิคการผลิต
4. เพิ่มทักษะให้แก่พนักงาน
5. ยึดหลักความปลอดภัยและปฏิบัติ 5 ส.อย่างเคร่งครัด

นโยบายพื้นฐาน

1. พัฒนาโรงงานให้มีมาตรฐาน
2. สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า
3. มีจิตสำนึกในการทำงาน
4. ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสินค้าอย่างต่อเนื่อง

นโยบายสิ่งแวดล้อม

1. ปฏิบัติตามข้อกำหนดของระบบ ISO 14001 และใส่ใจการปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมกระบวนการ
และผลิตภัณฑ์ อย่างต่อเนื่อง
2. ปฏิบัติตามกฏหมาย และข้อบังคับอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
3. ทบทวน และจัดทำเป้าหมายให้มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติรวมถึงพลังงานต่าง ๆ 
(ไฟฟ้า , น้ำ , พลาสติกที่เลิกใช้แล้ว)
4. จัดทำเป้าหมาย และควบคุม มลพิษทางน้ำ ทางอากาศ และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
5. สร้างจิตสำนึก และเผยแพร่นโยบายสิ่งแวดล้อมให้ทุกคนในองค์กร และสังคมรับทราบโดยทั่วกัน

นโยบายแรงงาน

1. ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐานแรงงานไทยรวมทั้งใส่ใจ และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
2. ปฏิบัติตามข้อเรียกร้องของกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน

SKB CREATIVE スローガン
『SPEED・CHALLENGE・INNOVATION・TIME IS IMPORTANT』
『รวดเร็ว · ท้าทาย · พัฒนา· เวลาเป็นสิ่งสำคัญ』

ปี 2542

: เริ่มก่อตั้งบริษัท SKB CREATIVE CO.,LTD ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

ปี 2543

: ย้ายโรงงานมาอยู่เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ

ปี 2549

: ได้รับการรับรองระบบ (Certification) ; ISO/9001 : 2000

ปี 2550

: ได้รับการรับรองระบบ (Certification) ; ISO/14001 : 2004

ปี 2551

: ได้รับการรับรองระบบ (Certification) ; TS16949 : 2002
: ได้รับการรับรองระบบ (Certification) ; TLS8001 : 2003

ปี 2552

: ได้รับรองระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO9001:2008 (Upgrade)
: ได้รับรองระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO/TS16949:2009 (Upgrade)

ปี 2556

: ขยายโรงงานแห่งที่ 2 (ไปที่จังหวัดสมุทรสาคร)

ปี 2557

: ได้รับการรับรองระบบ (Certification) ; ISO 50001 : 2011

ปี 2558

: โรงงานสมุทรสาคร ได้รับการรับรองระบบ (Certification) ; ISO 9001 : 2008

ปี 2558

: โรงงานสมุทรสาคร ได้รับการรับรองระบบ (Certification) ; ISO/TS 16949 : 2009
: Upgrade TLS8001:2010

ปี 2560

: Upgrade ISO9001:2015
: Upgrade IATF16949:2016

ปี 2561

: Upgrade ISO14001:2015

ชื่อบริษัท

: SKB CREATIVE CO.,LTD. (บริษัท เอสเคบี ครีเอทีฟ จำกัด)

สถานที่ตั้ง

: 99/268 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000

เริ่มกิจการ

: ตุลาคม พ.ศ.2542

ผู้บริหาร

: PRESIDENT ( MR.KASTUO HASEGAWA)
: MANAGING DIRECTOR (MR.SEIICHI SANO)

สถาบันการเงิน

: ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารมิซูโฮะ

ประเภทผลิตภัณฑ์

: Name plate (ป้ายชื่อ,ยี่ห้อชิ้นงาน)
: Audio part (ชิ้นส่วนประกอบตกแต่ง ชุดเครื่องเสียง)
: Electronics part (ชิ้นส่วนประกอบตกแต่งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์)
: Camera part (ชิ้นส่วนประกอบตกแต่ง กล้องถ่ายรูปดิจิตอล)
: Auto motive part (ชิ้นงานประกอบตกแต่ง รถยนตร์)
: Other (ชิ้นงานพลาสติกอื่นๆ) ฯลฯ

พนักงาน

: 700 คน (ณ ปี 2567)

Customer

: SHINKO ASIA (BANGKOK) CO.,LTD. บริษัท ชินโก เอเชีย (กรุงเทพฯ) จำกัด

เอส เค บี ครีเอทีฟ จำกัด บริหารงานโดยชาว ญี่ปุ่น ซึ่งปัจจุบันกำลังขยายการผลิต จึงต้องการบุคลากรที่รักความก้าวหน้า
และต้องการประสบการณ์ในสายงานเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกับเรา ทางบริษัทจึงมีความต้องการบุคลากรในตำแหน่งงาน ดังนี้

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • Uniform พนักงาน
 • ปรับอัตราค่าจ้างประจำปี
 • รถรับส่ง
 • ค่าตำแหน่งงาน
 • โบนัสประจำปี 
 • ค่าเบี้ยขยัน 200-600 บาท
 • อาหาร 3 มื้อ
 • ค่าทักษะงาน (skill)
 • งานเลี้ยงปีใหม่
 • สัมมนางานภายนอก
 • สวัสดิการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

ตำแหน่ง : ENGINEER STAFF
จำนวนที่เปิดรับ : 8 อัตรา

คุณสมบัติ

 • เพศและอายุ : 23 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ : ไม่ต้องมีประสบการณ์
 • ความสามารถ : เขียนแบบโปรแกรม SolidWork
 • อื่นๆ :

 • Office - สมุทรสาคร


  SKB CREATIVE CO.,LTD.
  99/268 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ 
  อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000 
  TEL: 034-871801-3 , FAX: 034-871800

  แผนที่ สมุทรสาคร

  Contact

  034-871-801-3 #832,219,247,0

  weerawat@skb.co.th,somrak@skb.co.th

  Subscribe

  © Copyright 2017 SKB CREATIVE - All rights reserved.